Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.

I Norge er det forbudt ved lov å diskriminere eller trakassere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I tillegg er det i straffelovens §77i definert som særlig skjerpede omstendighet dersom et straffbart forhold er motivert utifra bl.a. homofobi. Hatparagrafen i straffeloven forbyr dessuten hatefulle ytringer rettet mot bl.a. homofile, og seksuell orientering/legning er også spesielt nevnt i husleieloven.

Det betyr at lesbiske, homofile og bifile i Norge har et godt vern. Transpersoner kommer innunder diskrimineringsloven, men er ikke særskilt nevnt i straffeloven, og har dermed et svakere vern i loven enn homofile.

Dersom du er utsatt for diskriminering er det den som har diskriminert deg som må ”bevise” at diskriminering ikke har skjedd, det er en såkalt omvendt bevisbyrde.


FRI har en egen jurist som kan veilede deg i juridiske spørsmål

Har du opplevd diskriminering, trakkassering, hatefulle utringer eller homofobisk motivert vold, kan du ta kontakt med oss for råd og veiledning. Dersom du mener du er blitt diskriminert, kan du også sende inn en klagesak til LDO som forvalter diskrimineringsloven. Dersom du har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller homofobisk/transfobisk motivert vold, vil vi gjerne at du forteller oss om det på vår kampanje "ikke finn deg i det"!