Under Skeive Sørlandsdager i fjor, ble regnbueflaggene i Markens gate revet ned før paradedagen, og det ble senere delt videoer av at disse flaggene ble brent på høyreekstreme og nynazistiske nettsider. I ettertid har også nynazistiske grupperinger fått noe oppmerksomhet i media, knyttet til økt aktivitet og deres utnevnelse av ”homolobbyen” som hovedmotstander.

Rosa kompetanse er FRI sin fagavdeling som gir faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. I FRI er vi opptatt av å jobbe mot hatkriminalitet og ekstremisme. En viktig del av dette arbeidet er å skolere politiet i spørsmål som er relevante for vår målgruppe. I tillegg til skoleringsarbeidet har vi et tett samarbeid med politiet, slik at erfaringer og innspill fra vårt miljø blir hørt og ivaretatt. Målet er at det både skal være og føles trygt å være den man er og å elske den man vil i alle deler av landet.

I januar var FRI Sør og Rosa kompetanse Justis på møte hos politiet i Kristiansand. Der diskuterte vi fjorårets hendelser under Skeive Sørlandsdager, samt aktiviteten fra nynazistiske grupperinger i 2016 og 2017. Vi ble enige om et tettere samarbeid, med faste møtepunkter i tiden fremover. FRI fikk åpent fortalt om utfordringene på dette feltet, og Politiet fikk forklart hvordan de jobber med denne tematikken. Vi har troen på at et godt samarbeid med politiet lokalt bidrar til gode festivaler over hele landet, og FRI jobber aktivt for et godt samarbeid med politiet både generelt og spesielt i forbindelse med større arrangementer.

Som FRI-medlem bidrar du til å gi organisasjonen tyngde i møter med for eksempel politiet, samtidig som du tar tydelig stilling og viser støtte til FRIs arbeid for trygge lokalmiljø for alle. Vi er også avhengig av tilbakemeldinger fra lokallagene, for å kunne plukke opp ting lokalt, som vi sentralt kan samarbeide med lokallagene om i møte med politiet.

Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.