Det er avgjørende for et godt og produktivt arbeidsmiljø at alle kan være hele seg på jobb. Å bruke tid og krefter på å skjule hvem man er, er ikke forbundet med en fin arbeidsplass. Fokuset må være på jobben man er satt til å gjøre. Derfor er det viktig at det finnes noen gode strategier for hvordan man skal favne de av oss som bryter normene og for kjønn og seksualitet.

- Jeg snakket med en bedriftsleder en gang som var usikker på om de trengte Rosa kompetanse. Hun lesbiske på regnskapsavdelingen var jo så grei å ha med å gjøre, forteller Mathias. Sitatet illustrerer nettopp hvorfor det er viktig å ha et bevisst forhold til noen av disse spørsmålene. Mange kan være redd for å bli møtt med fordommer og bli redusert til å være ”hun lesbiske”. Uten at man blir gjort oppmerksom på og snakker om disse tingene kan det være vanskelig å se. Som en kursdeltager skriver på evalureringskjemaet: Jeg fikk tenkt over noen utfordringer jeg som leder ikke har tenkt over før. Og som jeg ikke trodde at jeg trengte å tenke på

Etter tre år med Rosa kompetanse arbeidsliv ser vi at vi får svært gode tilbakemeldinger på kursene. Evalueringene fra 2016 viser at 98 % av deltakerne opplever kurset som relevant og hele 99% synes tematikken blir presentert på en god måte.

– I utviklingen av dette kurset, har vi brukt mye tid på å gjøre foredraget relevant for alle. I tillegg ligger det i Rosa kompetanse sin natur, å skape samlinger som oppleves som konstruktive, trygge og motiverende. Det kan se ut som om vi har funnet en fin form, når evalueringene er så gode, sier Mathias Holst.

Noe av nøkkelen ligger i Rosa kompetanses tilnærming. Kursene er faglig forankrede og praksisnære, og er levert på en motiverende måte. Uavhengig om vi selv bryter normene for kjønn og seksualitet, så er kurset relevant for alle. Fordi vi alle er knyttet til hverandre som for eksempel fedre, mødre, venner, naboer, kollegaer, venner osv.

Jobber du et sted som trenger Rosa kompetanse? Ta kontakt med Mathias Holst for en uformell prat:

mathias@foreningenfri.no // 23 10 39 39

Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.