FRI samarbeider med lhbt-organisasjoner i Øst-Afrika, Sør-Asia og Øst-Europa om å bygge sterke bevegelser for menneskerettigheter.

FRI gir råd til norske bistands-og rettighetsorganisasjoner, Norad og Utenriksdepartementet. Vi kobler dem med vårt omfattende nettverk av rettighetsorganisasjoner i sør og bidrar med fagkompetanse.

FRI bidrar til at lhbt-personers menneskerettigheter er høyt oppe på agendaen i FNs menneskerettighetsråd gjennom samarbeid med internasjonale partnere.