Kontaktinformasjon

For pressen: 

Arne Andreas Opheim, Kommunikasjonsrådgiver 

Epost: arneandreas@foreningenfri.no

telefon: 45 88 46 40


Ingvild Endestad, Leder i FRI

epost: ingvild@foreningenfri.no

telefon: 97 56 22 95 (kun presse)


Pressebilder kan fritt hentes her