Med støtte fra Extrastiftelsen og i samarbeid med Universitetet i Agder arrangerer FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold kurs om kjønnsbekreftende behandling for helsepersonell.

Kursen foregår 15. og 16. februar 2018 ved Scandic hotell Bakklandet i Trondheim.

Kursavgift kr 2000.

Spørsmål, behov for tilrettelegging og annet sendes til luca@foreningenfri.no  , telefon: 416 16 745.


Godkjenninger

Godkjent av Norsk Psykologforening som 16 timer vedlikeholdsaktivitet.
Godkjent av legeforeningen, for allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sexologi til videre- og etterutdanningen.
Godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 16 timer, som kan brukes i henhold til kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.


Læringsutbytte

Grunnleggende kunnskap om kjønnsmangfold, inkludert forskjellen på kjønnsdysfori og det å bryte kjønnsnormer.
Innføring i tverrfaglig samarbeid ved utredning og behandling av kjønnsdysfori.
Grunnleggende kunnskap om psykologisk, hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling.
Kunnskap om aktuelle diagnoser, diagnostiske kriterier og historisk utvikling av diagnoser på feltet.
Ferdigheter som trengs for å kunne igangsette enkel psykologisk og hormonell kjønnsbekreftende behandling.

Program

Torsdag 15. februar

10:00
Snakk trygt - rosa kompetanse v/Nanna Klingenberg
10:45
Trans 101 - hva er kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens og kjønnseufori? Esben Esther Pirelli Benestad
12:15
Lunsj
13:15
Hva gjør vi i Sverige? Cecilia Dhjene
13:45
Benstrekk
14:00
Forskning v/Cecilia Dhjene
15:00
Hormoner - effekter doserStefan Arver
16:45
Kompliserte tilfeller og pubertetsblokkere v/Stefan Arver
 

Fredag 16. februar

09:00
Hvordan snakke om seksualitet med pasienter? Haakon Aars
09:45
Rutiner for henvisning og utredning OUS v/Anne Whære
10:30
Benstrekk
10:45
Helsestasjonen - hva gjør vi, hva ser vi? Barn og unge v/Ingun Wik
11:30
Lunsj
12:30
Fastleger og kjønnsbekreftende behandlingThomas Tønseth
13:30
Pause
13:45
Utredning og møte med pasienter, samarbeid fastlegerAsle Offerdal
14:45
Benstrekk
15:00
Diagnoser i historisk perspektiv. ICD 11Silje-Håvard Bolstad
16:00
Internasjonale standarder og "Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn"Esben Esther Pirelli Benestad
17:00
Rettigheter, sosiale tilbud, organisasjoner, juridisk navn og kjønnLuca Dalen Espseth
17:30
Evaluering, utdeling av kursbevis
 

Kurskomite

Luca Dalen Espseth (Kursleder)

Esben Esther Pirelli Benestad

Gunnar Frode Olsen

Silje-Håvard Bolstad

Nina H. Sindig-Larsen


Påmelding til kurset finner du her!