25.-27. Mai 2018 avholder FRI sitt landsmøte i Trondheim. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2018-2020. 

Datoer: 
2. mars: Frist for å fremme saker til landsmøtet 
23. mars: Innkalling til landsmøte sendes ut
25.-27. mai: Landsmøte