Bli medlem og støtt det vedvarende arbeidet for et åpent, rettferdig og mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle, uavhengig kjønn, kjønnsuttrykk eller seksualitet!

Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.

Seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk skal ikke ha innvirkning på hvilke rettigheter man har som menneske. FRI mener at alle skal ha like rettigheter, plikter og beskyttelse i tråd med menneskerettighetene.

Bli medlem 2 - SMS:


- Ordinært medlemsskap
, pris: 200 kroner – Send sms: FRI din@epost.no til 2380.

- Medlemsskap til redusert pris (studenter, arbeidsledige osv): 100 kroner – send sms: FRI2 din@epost.no til 2380.

Beløpet trekkes fra din mobilregning i løpet av seks uker.