Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole- og justissektorene.

Hvordan underviser man om kjønn og seksualitet på en inkluderende måte, og hvordan kan skolen forebygge identitetsbasert mobbing? Har ditt politidistrikt gode rutiner for å avdekke hatkriminalitet? Har du som jobber i helsevesenet kunnskap nok til å tilby reelt likeverdige tjenester? Kan alle være seg selv på din arbeidsplass?

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen.

Du som møter mennesker i din arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell. Og det er ikke alltid så mye som skal til.

Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på din arbeidsplass, kan dere bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Rosa kompetanse er FRIs fagavdeling. Vi tilbyr kompetanseheving tilpasset ditt arbeidssted og dine behov. Gjennom relevante eksempler fra din arbeidshverdag tilbyr Rosa kompetanse motiverende og bevisstgjørende kurs om kjønn, seksualitet, identitet og normer. Videre kan vi bidra med innlegg på temamøter, veiledning, nettverk og ressurser. Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet og slik skape gode møter mellom mennesker.

Rosa kompetanse er:

Synne Hall Arnøy, avdelingsleder og leder Rosa kompetanse skole: synne@foreningenfri.no

Hilde Arntsen, rådgiver Rosa kompetanse skole: hilde@foreningenfri.no

Nina H. Sinding-Larsen, leder Rosa kompetanse helse og sosial: nina@foreningenfri.no

Nanna Klingenberg, rådgiver Rosa kompetanse helse og sosial: nanna@foreningenfri.no

Mathias Holst, leder Rosa kompetanse arbeidsliv og rådgiver Rosa kompetanse helse og sosial: mathias@foreningenfri.no

Eirik Aimar Engebretsen, leder Rosa kompetanse justis: eirik@foreningenfri.no