Konklusjonen i rapporten er at det ikke synes å finnes uoverkommelige hinder for innføring av et tredje juridisk kjønnsalternativ og at det bør arbeides videre med dette. 

Sammen med Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og FTPN anbefaler vi blant annet å opprette en X i identifikasjonspapirer og at alt kjønna lovverk blir gjort kjønnsnøytralt for at alle mennesker skal være ivaretatt i det offentlige.

Last ned og les hele rapporten her!