Mer informasjon kommer – se "Om Rosa kompetanse"

Ønsker du mer informasjon om Rosa Kompetanse, kontakt oss på e-post: rosakompetanse@foreningenfri.no

Inkluder informasjon om hvem du er og hvor du jobber.