Skole

Skolen er en viktig arena for å spre kunnskap og kompetanse om kjønnsmangfold og ulike seksuelle orienteringer. En skole som speiler et verdensbilde som rommer hele mangfoldet av kjønn og familieformer vil utdanne barn som ikke møter normbrudd med mobbing og trakassering.

Derfor er en av de viktigste tingene vi i FRI gjør å kurse lærere om hvordan de kan snakke om kjønnsmangfold og ulike familieformer. Vi bevisstgjør dem også på hvorfor vi ikke skal ta for gitt at et barn er eller kommer fra en familie som er heteronormativ. 

Ønsker du mer informasjon om Rosa Kompetanse, kontakt oss på e-post: rosakompetanse@foreningenfri.no

Inkluder informasjon om hvem du er og hvor du jobber.