Ekteskap

To voksne personer som ikke er i nær slekt kan i Norge inngå ekteskap uavhengig av hva slags kjønn disse to har. Likekjønnet og ulikekjønnet ekteskap er juridisk likestilt i det norske sivilsamfunnet. Å inngå ekteskap krever endel papirarbeid, og du finner frem til de ulike skjemaene på regjeringens nettside.