FRI Oslo og Akershus

FRI Oslo og Akershus er i dag det største fylkeslaget til FRI med over 1000 medlemmer. Organisasjonen driver, i tillegg til aktivitetsgruppenes aktiviteter, et omfattende politisk arbeid rettet mot Akershus Fylkesting og Oslo kommune. FRI OA eier pride-festivalen Oslo Pride. Sammen står vi sterkere!

Se alle initiativer