SSD17 Parade

Gaysir.no/Kjell Flaathe

Paraden går tradisjon tro lørdagen under Skeive Sørlandsdager, nærmere bestemt lørdag 26. august kl 14:00. Vi vil også i år gå Markens Gate. Vi starter på Nedre Torv.

Vi ønsker mer liv i paraden, og henstiller spesielt til dansegrupper, turn, idrett og andre som kan vise seg litt frem her. Vi ønsker også at partier, organisasjoner og bedrifter kommer og viser sin støtte for mangfoldet!

Alle grupper/organisasjoner/bedrifter som skal gå bes melde seg på senest 20. august! Påmelding skjer ved å sende en mail til ssd@foreningenfri.no

Enkeltpersoner vil få muligheten til å gå bak den parolen man ønsker, for eksempel i sammen med FRI Sør.

Kontaktinformasjon: