Workshop med Movisie

Påmelding

Olu Eletu

Delta på årets viktigste seminar

Senter for likestilling ved Universitet i Agder ønsker å invitere deg til seminar i samarbeid med Skeive Sørlandsdager 2017.

Forskning viser at det fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger samt bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene.Vi inviterer til seminar der politikerne og offentligansatte møter fagfolk for å diskutere utfordringer og mulig innsats framover. Seminaret legger til rette for erfaringsutveksling mellom nøkkelpersoner fra regionale og lokale myndigheter og tjenesteytere, og vi vil se på hvordan lhbti-perspektiver kan integreres i nåværende og framtidige strategier og handlingsplaner. 


Workshop med Movisie
Blant annet kommer Movisie (https://www.movisie.com/) – det nederlandske senteret for sosial utvikling for å lede en workshop for oss. Movisie har lang erfaring med å veilede offentlige myndigheter i å utarbeide og implementere strategier og handsplaner som inkluderer lhbti-perspektiver. Movisie vil komme med både teoretiske og praktiske innspill til hva ditt arbeidssted kan gjøre for å styrke deres lhbti-arbeid. 

Hvordan arbeide aktivt, målrettet og planmessig

Seminaret vil kunne hjelpe både myndighetsutøvere samt andre arbeidsgivere med konkrete tips om tiltak og aktiviteter som kan rapporteres på i forhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Hovedmålgruppen for seminaret vil være offentlig ansatte, men det er åpnet for alle interesserte. Politikere, interesseorganisasjoner, foreninger og vil også kunne dra nytte av seminaret. 

På slutt av fagdagen byr vi på en morsom og smakfull overraskelse.

Bli med på fellesmiddag og åpningen av Skeive sørlandsdager! 

Vi anbefaler alle til å bli med videre til åpningen av Skeive Sørlandsdager kl. 18.00. Før åpningen arrangerer Senter for likestilling fellesmiddag for de som ønsker hvor vi kan fortsette samtalene og utveksle erfaringer fra fagdagen. Deltakere dekker selv middagen. 

Påmelding kreves. Se egen knapp.

For mer informasjon besøk vår nettside eller ta kontakt med Senter for Likestilling