Lhbt-personer dobbelt så utsatt for hatefulle ytringer

I en ny studie fra Bufdir kommer det frem at minoritetsgrupper er langt mer utsatt for hatefulle ytringer enn andre. Tallene viser at blant lhbt-personer har dobbelt så mange blitt utsatt for hatytringer som i majoritetsbefolkningen. I tillegg er et annet tydelig funn at dersom du har flere minoritetskjennetegn er sjansene for å motta hatytringer og trusler større.

I tillegg til at dette er tall som bekrefter omfanget på fenomener vi kjenner fra før, så handler dette også om livene våre, hver eneste dag, sier Ingvild Endestad, leder i FRI.

Rapporten viser at lhbt-personer opplever direkte trusler tre ganger så ofte som majoritetsbefolkningen. Videre viser rapporten at lhbt-personer utsatt for hat, opplever større grad av frykt og utrygghet enn befolkningen forøvrig. FRI-lederen mener at denne opplevelsen av utrygghet og frykt påvirker hvordan mange lever livene sine

Ingvild Endestad kommenterer funnene i rapporten på lanseringen

Når vi utsettes direkte for hat, eller ser at folk som ligner på oss selv blir utsatt for hat, gjør det noe med oss. Neste gang du ønsker å ytre deg i offentligheten, eller når du ønsker å holde hender med kjæresten din på bussen – så gjør du kanskje ikke det, av frykt for negative reaksjoner, sier FRI-lederen.

Rapporten ble lansert på Kulturhuset 11.02.2018 og kan leses her.

Posted by Arne Andreas