Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. Vi er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.

Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb. Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.

Les mer om Rosa kompetanse, bestill et kurs, eller kontakt oss på post@foreningenfri.no eller telefon 907 68 481.

Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.