Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ.

Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften, fram til ordnært landsmøte i november 2024.

Sentralstyret i FRI

Leder: Viljar Eidsvik, mail leder@foreningenfri.no
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes, mail orgnest@foreningenfri.no 
 
Styremedlem: Ina Hauk
Styremedlem: Mirnesa Balagic
Styremedlem: Håkon Weierholt
Styremedlem: Kari Helene Skog
Styremedlem: Hasti Hamidiasl
Styremedlem: Ida Tønnessen
Styremedlem (vara): Maria Steen Sydow 
 
Leder av Skeiv Ungdom: Jane-Victorius Gipling Bonsaksen