Sentralstyret

Fra venstre: Egil Bye, Daniel Bøhn Rayner, Ingvild Endestad (leder), Bente Jørgensen, Elias Halvorsrud (Organisatorisk nestleder), Halvor Frihagen (Politisk nestleder), 
Linda Walbeck Olsen. Leder i Skeiv Ungdom Marthe Øvrum og sentralstyremedlemmene Elisabeth Engebretsen, Bjørn André Widvey og Martine Austinat var ikke 
til stede da bildet ble tatt.
Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.