Sentralstyret

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Nåværende styre ble valgt i 2023 og er valgt for ett år.

Styret består av: 

 
Leder: Hilde Arntsen, tlf 41689035, mail leder@foreningenfri.no
Politisk nestleder: Viljar Eidsvik, mail polnest@foreningenfri.no
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes, mail orgnest@foreningenfri.no 
 
Styremedlem: Ina Hauk
Styremedlem: Mirnesa Balagic
Styremedlem: Håkon Weierholt
 
Styremedlem: Kari Helene Skog
Styremedlem: Hasti Hamidiasl
Styremedlem (vara): Maria Steen Sydow 
Styremedlem (vara): Ida Tønnessen
Leder av Skeiv Ungdom: Jane-Victorius Gipling Bonsaksen