Vi vil bli foreldre

Fosterhjem

Bli fosterfamilie for et eller flere barn som trenger det.

Assistert befruktning

To kvinner som er gift eller samboere har lovfestet rett til assistert befruktning i Norge.

Utenlandsadopsjon

Det er ikke regelverket i Norge som gjør det vanskelig for likekjønnede par å adoptere. Det er reglene i de landene vi adopterer fra som gjør dette vanskelig.

Surrogati

Surrogati er når man inngår en avtale med en kvinne som bærer frem et barn for deg og sier ifra seg foreldreretten. Surrogati er ikke lov i Norge.

Hjemmeinseminasjon

Hjemmeinseminasjon betyr å lage barn selv med sæd av en selvvalgt donor. Dette er lovlig og ganske vanlig. Den som bærer frem barnet vil alltid være juridisk forelder. Hvem som er eller kan bli den andre av foreldrene avhenger av situasjonen.

Stebarnsadopsjon

Stebarnsadopsjon er det som foregår når man vil adoptere barnet til partneren sin. Dette kan man bare gjøre dersom barnet ikke allerede har to juridiske foreldre.

Hvordan blir man medmor?

Når et barn har to juridiske mødre blir den moren som ikke fødte barnet kalt medmor. Medmor er først og fremst en juridisk betegnelse.

Flere enn to omsorgspersoner

I mange familier finnes det flere enn to personer som har omsorgen for barna. Dette er ikke særegent for skeive familier, men både noe vi kjenner fra gamledagers storfamilier og moderne familier med ste- eller bonusforeldre og utvidede søskenflokker.