Vi vil bli foreldre

Når to damer får barn sammen, kan den som ikke føder barnet bli medmor. Homofile og lesbiske kan også adoptere barn på lik linje med heterofil. Det er ikke lov med surrogati i Norge, og homofile par har derfor færre muligheter til å bli foreldre enn lesbiske.

I Norge er likekjønnede foreldre likestilt med ulikekjønnede foreldre. Det er barnets beste som står i fokus, og ingen har rett til å bli foreldre. Det er med andre ord barnets beste som veier tungt i lovgivning og rettigheter som foreldre.

Relaterte artikler

Assistert befruktning

Lesbiske kvinner har lovfestet rett til assistert befruktning i Norge.

Hvordan blir man medmor?

Når et barn har to juridiske mødre blir den moren som ikke fødte barnet kalt medmor. Medmor er først og fremst en juridisk betegnelse.

Stebarnsadopsjon

Stebarnsadopsjon er det som foregår når man vil adoptere barnet til kjæresten sin. Dette kan man bare gjøre dersom barnet ikke allerede har to juridiske foreldre.

Utenlandsadopsjon

Det er ikke regelverket i Norge som gjør det vanskelig for likekjønnede par å adoptere. Det er reglene i de landene vi adopterer fra som gjør dette vanskelig.

Surrogati

Surrogati er når man inngår en avtale med en kvinne som bærer frem et barn for deg og sier ifra seg foreldreretten.