Begreper

I denne artikkelen finner du en forklaring på sentrale begreper for å omtale personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. I tillegg finner du linker til andre artikler som går mer i dybden på endel av begrepene, og en egen guide til deg som er journalist, skribent eller oversetter.

Lhbt

Betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det er også vanlig å inkludere intersex og skeive i denne gruppen, og da blir forkortelsen lhbtiq. ‘Q’ står for queer som er den engelske varianten av skeiv.

Det er etterhvert et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av ‘+’.

Personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet

Dette er den mest presise og minst ekskluderende betegnelsen man kan bruke for å omtale denne gruppen.

Trenger du mer informasjon om bruk av begreper? Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skeiv

Skeiv blir ofte brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til ‘homofil’. Endel homofile og lesbiske ønsker ikke at betegnelsen ‘skeiv’ skal brukes om dem, og det er tryggere å bruke lhbt/lhbtiq/lhbt+.

Homofil

Person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn.

Lesbisk

Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Ordet lesbisk kom på banen i Norge på 1960/70 tallet, og mange kvinner motsatte seg begrepet den gang fordi de mente det signaliserte at de var annerledes enn menn. Andre igjen mener det er viktig å bruke ordet ‘lesbisk’ for nettopp å synliggjøre kvinnene, som ikke alltid har tatt eller fått så stor plass i den organiserte homobevegelsen.

Bifil

Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett kjønn. En bifil identitet kan se svært forskjellig ut fra person til person. Alle bifile er ikke nødvendigvis like interesserte i alle kjønn, og følelsene kan også variere over tid slik at man periodevis er mer tiltrukket av noen kjønn enn andre. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil.

Panfil

Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av alle kjønn eller uavhengig av kjønn. Dette betyr ikke at man er tiltrukket av alle man møter.

Aseksuell

Å være aseksuell innebærer fravær av seksuell tiltrekning/eller fravær av seksuell lyst. Aseksualitet er ikke det samme som sølibat. Mennesker som lever i sølibat opplever seksuell lyst og tiltrekning, men velger av ulike grunner å avstå fra sex i kortere eller lengre perioder, mens aseksuelle mennesker ikke har ønske om eller behov for sex. Både cispersoner og transpersoner kan være aseksuelle.

Transperson

Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er verken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transperson er som oftest ikke en kjønnsidentitet, men en beskrivende kategori.

‘Transperson’ er et samlenavn som inkluderer blant annet transvestitter. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile. Noen transpersoner har medisinsk behov for å modifisere kroppen sin slik at de føler den stemmer med deres identitet. Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette skal respekteres.

Feltet ‘trans’ rommer mange ulike identiteter, kjønnsuttrykk og seksualiteter. Dersom du skal skrive om eller omtale en transperson, og er usikker på hvordan du skal omtale vedkommende – så spør! De fleste vil omtales som det kjønnet de er. Spør hvilket pronomen folk foretrekker. Skal du bruke de ulike trans-begrepene nedenfor, så forsikre deg om at du bruker riktig begrep. Transperson er et samlebegrep, transseksualisme og intersex er medisinske diagnoser.

Intersex/interkjønn

Intersex/interkjønn er en betegnelse brukt om mennesker som har kropper som skiller seg fra det som vanligvis assosieres med ‘mannskropper’ eller ‘kvinnekropper’.

Utviklingen av kropper avheniger av mange faktorer og resultatet er mangfold i kropper. Intersex/interkjønn viser seg som ikke-typisk sammensetning av hormoner, kromosomer, indre kjønnsorganer, ytre kjønnsorganer. På feltet er det relativt stor uengihet om hvor langt fra gjennomsnittet en kropp skal være før man kaller det intersex/interkjønn. I tillegg er det uenighet om terminologi. Ord som også brukes om intersex/interkjønn er hermafroditt (gammeldags betegnelse, oppfattes av mange som støtende), DSD (disorder of sex development eller diversity of sex development).

‘-fil’ versus ‘-seksuell’

Noen bruker ordene homoseksuell, biseksuell og heteroseksuell, men det vanligste i Norge er å bruke endelsen ‘fil’ – homofil, bifil, heterofil. Denne endringen ble historisk gjort for å signalisere at begrepene handler om mye mer enn hvem man har sex med – det handler for eksempel også om kjærlighet og identitet.

Seksuell legning eller orientering?

Disse to begrepene brukes om hverandre. I FRI bruker vi som regel ‘orientering’, da ‘legning’ oppfattes som mer statisk. ‘Orientering’ oppfattes som et åpnere begrep som rommer større variasjon og at ‘orienteringen’ kan endres underveis. Bruker man ‘legning’ om seg selv, er dette ofte for å signalisere at denne legningen er medfødt og ikke endrer seg igjennom livet.

Identitet versus handling

En som har sex med personer av samme kjønn definerer seg ikke nødvendigvis som lesbisk, homofil eller bifil. Mange opererer ikke med klare kategorier for sin seksuelle adferd, og knytter den ikke nødvendigvis til sin identitet. Mange som definerer seg som heterofile har også sex med personer av samme kjønn, og mange som definerer seg som lesbiske eller homofile har hatt eller har sex med personer av motsatt kjønn.

Videre lesning:

Ordlisten til Skeiv Ungdom: Skeiv A – Å

BUFDIRs LHBTQ+-ressurs inkludert ordliste og andre innføringer

Relaterte artikler

Obs-begreper

FRI får stadig spørsmål fra journalister, oversettere og skribenter som lurer på hvilke ord som er ‘fy’-ord og hvilke som er ok å bruke.

Riktig bruk av personlig pronomen

Personlig pronomen er de ordene vi bruker for å henvise til hvem vi snakker om. Når vi ikke vet kjønnet til den vi snakker om, eller ikke ønsker å si noe om kjønn, må vi lete utenfor ordboka.