For pressen

FRI er en premissleverandør for lhbt-politikk i Norge og resten av verden. Vi har inngående forståelse for lhbt-tematikk og har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. FRI er den tydelige stemmen som har tyngde i lhbt-spørsmål.

Navnet vårt skrives «FRI», med «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» som undertittel ved første benevning.

Ingvild Endestad
Leder i FRI

Epost: ingvild@foreningenfri.no
Telefon: 97 56 22 95 (kun presse)

Arne Andreas Opheim
Kommunikasjonsrådgiver

Epost: arneandreas@foreningenfri.no
Telefon: 45 88 46 40

Pressebilder

Kan fritt hentes her.

Vårt bildearkiv

Vårt videoarkiv