Detfinneshjelp.no

Detfinneshjelp.no er et nasjonalt lavterskeltilbud utarbeidet av Helsedirektoratet. Råd og veiledning på chat er tilgjengelig fra nettsiden. Behandlingstilbudet er tilgjengelig i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Behandlingstilbudet er åpent også for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer som for øyeblikket er under etterforsking for seksuallovbrudd.