Rk skole

Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene. Rosa kompetanse skole har derfor tilbudt kurs siden 2011.

Rosa kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs. De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn, og i tråd med læreplanen underviser vi om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer. Videre diskuterer vi relevante problemstillinger med kollegiet, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing.

Rosa kompetanse samarbeider med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og FUG – Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tiltaket har en styringsgruppe bestående av fremtredende fagpersoner fra utdanningsfeltet. Rosa kompetanse skole støttes av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Rosa kompetanse besøker veldig gjerne din utdanningsinstitusjon, ditt skolepersonale eller din fagforening! Kurset har en anbefalt tidsramme på tre timer, men kan tilpasses ønsker og behov.

Sagt om Rosa kompetanse skole

Dette var et veldig viktig innslag rettet mot skolehverdagen. Jeg hadde ikke tenkt noe særlig på utfordringen før foredraget. Nå er jeg bedre rustet!

Fikk ryddet opp i begreper. Bedre forståelse for hvordan jeg kan gripe tak i dette. Bevisstgjøring på hva man sier, og hvordan man sier det.

Veldig bra å få med så mye på kort tid. Fine eksempler, mye å kjenne seg igjen i. Dette er noe alle burde høre/oppleve da det utvider horisonten i livet.

Supert opplegg! Burde vært obligatorisk for alle lærere/studenter.