Prideutvalget

Prideutvalget er et eget utvalg i FRI ment å fungere som en kompetansegruppe som skal øke organisasjonens kunnskap om og bidra til bedre gjennomføring av de ulike pridene. Utvalgets arbeid skal også bidra til å styrke båndene mellom de ulike pridefestivalene, samt båndene mellom festivalene og FRIs øvrige arbeid og organisasjon.

I tillegg til årlige samlinger og jevnlige møter som legger til rette for erfarings- og informasjonsutveksling på tvers av pridefestivalene, har Prideutvalget ansvar for å innhente forslag til felles tema for de norske pridefestivalene (gjennom et nettbasert skjema innen 1. september hvert år) som videre utarbeides til forslag som vedtas av Landsstyret.

Utvalget består av medlemmer fra samtlige pridefestivaler i FRI, og ledes av en pride-koordinator som bistås av en sekretær fra sentralstyret. Skeiv Ungdom har møterett på utvalgets møter.

Utvalget består av følgende medlemmer:

Utvalget består av medlemmer fra samtlige pridefestivaler i FRI, og ledes av en pride-koordinator. Skeiv Ungdom har møterett på utvalgets møter.

Utvalget består av følgende medlemmer:

Pride-koordinator – Linda Walbeck Olsen

Oslo Pride
Trondheim Pride
Skeive Sørlandsdager
Grenland Pride
Tromsø Arctic Pride
Regnbuedagene i Bergen
Skeivå Rogaland Pride
Røros Pride

Dersom andre prider ønsker å tilslutte seg utvalget skal dette behandles i LS, og forutsetter en økonomisk avtale med den enkelte nye pride.

Les mer om pride-utvalget her:
Mandat og retningslinjer for pride-utvalget, vedtatt av FRIs landsstyre 21. januar 2023

Kontakt:
Linda Walbeck Olsen kan kontaktes på e-post