Homoseksualitet avkriminalisert i Namibia

Inntil fredag 21. juni 2024 var homoseksualitet straffbart i Namibia.  – Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med våre partnere i Namibia, sier Viljar Eidsvik, leder av FRI.

Loven har ikke ført til domfellelelser på mange år, men den har likevel skapt grunnlag for diskriminering og vold mot skeive i landet. I 2020 anbefalte en kommisjon som ser på lovreform en oppheving av loven, men parlamentet i Namibia har så langt ikke fulgt anbefalingen.

Namibiske lhbt-aktivister har derfor tatt saken for domstolen, og fredag 21. juni erklærte landets høyesterett at loven som kriminaliserer sex mellom menn er i strid med landets grunnlov.

Namibia blir det andre landet i Afrika der høyesterett erklærer anti-homolover for grunnlovsstridige. Botswanas høyesterett fattet samme beslutning i 2019.
FRI har støtter arbeidet for rettighetene til LHBT personer i både Botswana og Namibia en årrekke.

– Vi er utrolig stolte av menneskerettighetsforkjemperne i Namibia. Dette har vært en lang kamp for dem. Dette er en veldig gledelig utvikling på det afrikanske kontinentet i en tid med alvorlige tilbakeslag i en del land, som Uganda og Ghana. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med våre partnere i Namibia, sier Viljar Eidsvik, leder i FRI – Foreningen for kjønns– og seksualitetsmangfold.

Les mer om FRIs internasjonale arbeid!

Les mer om opphevelsen av loven på namibian.com!

Namibias flagg:
By SVG by Vzb83~commonswiki et al.  Public Domain, Link

Posted by Petter Ruud-Johansen