Å støtte noen igjennom en komme-ut-prosess

God støtte fra omverdenen er viktig for de som er i en komme-ut-prosess. En god støttespiller er en som tar betroelsen på alvor.

Forskjellen på en betroelse og en saksopplysning

At noen forteller det at de er skeive, betyr ikke nødvendigvis at dette var en hemmelighet eller et problem i utgangspunktet. Noen ganger er det en ren saksopplysning, og det betyr ikke nødvendigvis at personen som forteller deg dette har lyst til å ha en lengre samtale med deg om hvordan det er å være skeiv. Det er viktig å ha i mente at mange skeive opplever å komme ut av skapet nesten hver dag, og er lei av å fungere som et opplysningskontor som må utlevere intime detaljer om sin identitet og sitt sexliv til nysgjerrige sjeler.

Når det er en betroelse

En skeiv person som ønsker å komme ut av skapet, vil mest sannsynlig fortelle dette til noen de stoler på de første gangene. Dersom du er en av disse personene, er det viktig å vise seg denne tilliten verdig. Denne samtalen skal ikke handle om dine reaksjoner, men på den som forteller deg sin prosess.

At noen forteller deg at de er skeiv, betyr at de mest sannsynlig har tenkt på dette lenge og at de faktisk er skeiv. Det er ingen god ide å prøve å feie det av som at det er en «fase» og at det vil gå over. Det gjør nesten aldri det.

Det er også viktig å skjønne at dette er noe vedkommende har valgt å si til deg, og det er ikke din oppgave å fortelle det til andre uten at den andre personen vet om det. Dette gjelder selv om du er sikker på at den du forteller det til ikke kommer til å reagere negativt. Det er viktig for en person som er i en komme-ut-prosess å ha styringen på denne prosessen selv. Er du i tvil, så spør.

De aller fleste personer vil få et bedre liv dersom de kommer ut av skapet, men det er viktig å forstå at for enkelte personer så kan dette ha enorme konsekvenser, som brudd med familie, tvangsekteskap, fare for mobbing på arbeidsplassen, osv.