Rk justis

Rosa kompetanse justis hjelper justissektoren med å skape enda bedre menneskemøter. Dette gjøres gjennom kursing av ansatte, som ønsker å bli bedre på mangfold og inkludering med både publikum og kollegaer. I tillegg jobber Rosa kompetanse justis med å øke oppmerksomheten rundt den innsatsen som må gjøres mot hatkriminalitet.

Kursingen bidrar til mer kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og viktigheten av arbeidet som må gjøres mot hatkriminalitet blir fremhevet. Sistnevnte er særlig relevant for ansatte i politiet.

Hvorfor Rosa kompetanse justis?

Offentlige tjenesteytere er avhengige av å tilby likeverdige tjenester for å kunne gjennomføre de oppgavene de er satt til. Rosa kompetanse justis bidrar til nettopp dette, ved å tilby verktøy som ansatte i justissektoren både kan benytte seg av i møte med publikum og i møte med kollegaer. Politiet er for eksempel avhengig av riktig informasjon for å kunne løse oppgavene sine. For å få det til må det legges til rette for en åpen dialog der begge parter kjenner seg trygge.

Vi trenger økt kompetanse om hatkriminalitet i justissektoren – og i samfunnet ellers

I tillegg til dette jobber Rosa kompetanse justis med å spre bevissthet om hatkriminalitet i befolkningen generelt, og i den skeive befolkningen spesielt. Gjennom dette arbeidet håper vi å kunne bistå politiet ved å få opp antallet anmeldelser, slik at flere hatkriminalitetssaker blir behandlet av politiet og rettsvesenet. For å forebygge hatkriminalitet er det viktig med mer kunnskap om hva det vil si å bryte med normer for kjønn og seksualitet, og særlige utfordringer man kan møte som minoritet.

Derfor er en sentral del av tiltakets arbeid å styrke kompetansen i blant annet politiet. Med mer kunnskap kan den enkelte politiansatte bli bedre i stand til å gjenkjenne denne type kriminalitet, og bidra til å sikre at de som anmelder får en god behandling.

Kursene oppleves både nyttige og relevante for arbeidshverdagen

Etter hvert kurs ber vi deltakerne om en rask evaluering av det de nettopp har vært med på. Fra og med 2019 er det fortsatt slik at et overveldende antall av kursdeltakerne opplever kurset som nyttig. Mer enn 98 % av kursdeltakerne oppga at de var enige i at møtet med Rosa kompetanse var nyttig, og mer enn 96 % var enige i at innholdet i Rosa kompetanse var relevant for arbeidshverdagen sin.

Det gis rom for både oppgaver og innspill man måtte ha

Rosa kompetanse justis er utarbeidet i samarbeid med fagfolk i politiet, og er lagt opp slik at det er lett for tilhørere å delta med innspill, spørsmål og erfaringer. På tross av at det vi snakker om er alvorlige temaer, så legger vi også stor vekt på at det skal være hyggelig og morsomt den tiden vi er sammen.

Fra Rosa kompetanse justis sine evalueringsskjemaer:

Et veldig bra foredrag med en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Foredraget bidro til bevisstgjøring og egenrefleksjon på en fin måte.

Veldig bra foredrag, nyttig å få mer kunnskap om emnet. Veldig relevant.

Fint foredrag, dyktig foreleser, skapte refleksjoner hos meg. Takk.

Veldig bra foredrag, som inviterer til dialog!

For bestilling av kurs og ytterligere informasjon, fyll inn skjemaet under Bestill kurs, eller send oss en e-post: rosakompetanse@foreningenfri.no