Historie

FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for LHBT-rettigheter siden 1950-tallet. Den historiske tidslinjen nedenfor viser viktige årstall for vår organisasjon og vår kamp for rettigheter gjennom tidene.

1949

Gryende aktivitet i Norge. Det Danske Forbundet af 1948 inngikk en avtale med to norske tillitsmenn, en i Oslo og en i Trondheim.

1950

Konstituerende møte for den første norske sammenslutningen for homofile ble avholdt 20. mai. Navnet ble Forbundet av 1948 – Norsk seksjon av Det Danske Forbundet af 1948. Rolf Løvaas ble valgt til formann.

1952

29. november ble det lagt frem forslag til statutter for et selvstendig norsk forbund. Styret trakk seg tilbake og et nytt styre ble valgt. David Meyer (pseudonym) ble formann.

1952 Giroblankett med pseydonym

1952: Giroblankett med pseudonymet «Foreningen by og bygd» for organisasjonen.

1953

1. februar ble navnet på organisasjonen endret til Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48).

1965

15. juni ble det første norske radioprogrammet om homofili sendt i NRK. Programmet varte i 80 minutter og programleder var Liv Haavik. Redaktør Torolf Elster mente det var et viktig tema og ga henne så mye sendetid som hun ønsket!

1965 Homofili første gang på norsk radio

Programbladets forhåndsomtale, skrevet av programleder Liv Haavik

1972

Straffeloven mot homoseksualitet ble opphevet. Det ble innført lik lavalder for homo- og heteroseksualitet.

1977

Norsk Psykiatrisk Forening opphevet homoseksualitet som sykdomsdiagnose.

1978

Kirke- og undervisningsdepartementet garanterte full rettssikkerhet for åpne homofile lærere i skolen.

1978 Fritt Fram

1979

Fulle rettigheter ble innført for homofile i forsvaret.

1979 Fritt Fram Homofile i Forsvaret

1981

Særskilt straffevern for homofile ble innført (§§135a & 349a).

1982

Sosialdepartementet fjernet homofili som sykdomsdiagnose.

1992

29. november ble LLH dannet ved at DNF-48, fellesorganisasjonen for homofil bevegelse og Arbeidsgruppe for homofil frigjøring ble sammenslått.

1993

Stortinget vedtar partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er rett til adopsjon av barn (§4) og mulighet til å inngå partnerskap i kirken.

1993 Partnerskapsloven

Som det andre landet i verden innførte Norge registrerte partnerskap i 1993. Kim Friele og Wenche Lowzow var de første av fem par som inngikk partnerskap i Oslo Rådhus 6. august samme år. Foto: Mimsy Møller, Løvetann-arkivet, Skeivt arkiv.

 

1998

Homofile og lesbiske er nå inkludert i en egen anti-diskrimineringsparagraf (§55a) i arbeidsmiljøloven. Det åpnes imidlertid for yrkesforbud innen trossamfunn.

2002

Endring i adopsjonslovgivningen som åpner for stebarnsadopsjon for lesbiske og homofile i registrert partnerskap.

2004

Skeiv Ungdom ble opprettet som LLHs frittstående ungdomsorganisasjon.

2004 Skeiv Ungdom

Foto: Skeiv Ungdom

2006

LLH vedtar på sitt landsmøte at organisasjonens engasjement også skal omfatte transpersoner.

2006 Trans blir del av LLH

2008

Felles ekteskapslov, assistert befruktning og adopsjonsprøvingsrett for lesbiske og homofile vedtas i Stortinget.

2014

Egen diskrimineringslov som beskytter seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trer i kraft.

2016

LLH skifter navn og blir til FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på landsmøtet 1. april.

FRI logo

2016

Lov om retten til endring av juridisk kjønn trer i kraft den 1. juli. Kirkemøtet sier ja til likekjønnet ekteskap og det vedtas å lage en ny supplerende liturgi.

2017

Ny vigselsliturgi i Den norske kirke tilgjengelig fra 1. februar.

Våre ledere gjennom tidene

 • 1950 – 1951: Rolf Løvaas (Forbundet av 1948, norsk seksjon)
 • 1951 – 1952: Kai Mossin (Forbundet av 1948, norsk seksjon)
 • 1952: Rolf Løvaas (Forbundet av 1948, norsk seksjon)
 • 1952 – 1958: Dermot Mack (Forbundet av 1948, norsk seksjon/ DNF-48)
 • 1958 – 1959: Arne Heli (DNF-48)
 • 1959 – 1961: Dermot Mack (DNF-48)
 • 1961 – 1962: Arne Heli (DNF-48)
 • 1962 – 1963: Mette Gard(?) (DNF-48)
 • 1963 – 1965: Egil Gustavson (DNF-48)
 • 1965 – 1967: Håkon Nilsen (DNF-48)
 • 1967 – 1970: Karen-Christine (Kim) Friele (DNF-48)
 • 1970 – 1971: Willy Mikkelsen (DNF-48)
 • 1971 – 1972 ? (DNF-48)
 • 1972: Hans Grøterud (DNF-48)
 • 1972 – 1974: Erik Birger Roen (DNF-48)
 • 1974 – 1975: Martin Strømme (DNF-48)
 • 1975: Finn Jensen (DNF-48)
 • 1975 – 1977: Claus Drecker (DNF-48)
 • 1977 – 1979: Aasmund Vik (DNF-48)
 • 1979 – 1982: Geir Hagland (DNF-48)
 • 1982 – 1989: Erik Garsøen (DNF-48)
 • 1989 – 1991: Kjell Erik Øie (DNF-48)
 • 1991 – 1992: Torstein Tranøy (DNF-48)
 • 1992 – 1998: Gro Lindstad (DNF-48/ LLH)
 • 1998 – 2002: Knut Sverre Røang (LLH)
 • 2002 – 2004: Tore Holte Follestad (LLH)
 • 2004 – 2008: Jon Reidar Øyan (LLH)
 • 2008 –2010: Karen Pinholt (LLH)
 • 2011 – 2015: Bård Nylund (LLH)
 • 2016 – 2020: Ingvild Endestad (FRI)
 • 2020 – : Inge Alexander Gjestvang (FRI)

Merk at vi må ta noen forbehold mht. perioden før 1963 p.g.a. utstrakt bruk av initialer/ pseudonymer og gjennomgående bruk av fornavn (etternavn er registrert i ettertid av Kim Friele).

Kilde for tekst og bilder: skeivtarkiv.no

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2013

Årsrapport 2013

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.