FRI Troms og Finnmark

FRI Troms lager trygge møteplasser for lhbt-personer i Troms, arrangerer Arctic Pride og jobber politisk for at levekårene for lhbt-personer i Troms skal bli bedre.

FRI Troms

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Postboks 500, 9255 TROMSØ
  • Org.nr. 993222208
  • Mobil: Kontakt leder
  • Epost: tromsogfinnmark@foreningenfri.no


Leder
: Camilla Maline Karlsen

Hva skjer i FRI Troms?

Følg med på Facebook-siden vår for oppdatert informasjon om hva som skjer.

Faste aktiviteter

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon for ungdom under 30 år.