Om oss

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for lhbt-rettigheter siden 1950.

Bruk menyen for å navigere til mer informasjon om organisasjonen og hva FRI mener.