FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arbeider for likestilling og mangfold, og mot diskriminering  i Norge og i resten av verden.

Per år 200,-

Som medlem får du medlemsblad, rabatter på arrangementer og fester og ikke minst: Du låner oss din stemme så vi kan kjempe de skeives sak i Norge og utlandet.

Se alle initiativer