Vi vil gifte oss

I Norge kan likekjønnede par gifte seg på lik linje som ulikekjønnede etter at Norge fikk felles ekteskapslov i 2008. 

To voksne personer som ikke er i nær slekt kan i Norge inngå ekteskap uavhengig av hva slags kjønn disse to har. Likekjønnet og ulikekjønnet ekteskap er juridisk likestilt i det norske sivilsamfunnet. Å inngå ekteskap krever endel papirarbeid, og du finner frem til de ulike skjemaene på regjeringens nettside.

Relaterte artikler

Likekjønnede religiøse vigsler

Det er ikke nødvendigvis ulovlig diskriminering å nekte likekjønnede par å få en religiøs seremoni i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

Vielse av likekjønnede i Den norske kirke

Etter Kirkemøtets vedtak i 2017 kan likekjønnede par vies i alle menigheter i Den norske kirke.

Omgjøring av partnerskap til ekteskap

Det er relativt enkelt å gjøre om et partnerskap til et ekteskap, men det har liten praktisk betydning med mindre dere ønsker å adoptere et barn.