Vi vil gifte oss

I Norge kan likekjønnede par gifte seg på lik linje som ulikekjønnede etter at Norge fikk felles ekteskapslov i 2008. Dette gjelder kun den juridiske ekteskapsinngåelsen, altså et borgerlig ekteskap.

To voksne personer som ikke er i nær slekt kan i Norge inngå ekteskap uavhengig av hva slags kjønn disse to har. Likekjønnet og ulikekjønnet ekteskap er juridisk likestilt i det norske sivilsamfunnet. Å inngå ekteskap krever endel papirarbeid, og du finner frem til de ulike skjemaene på regjeringens nettside.

Relaterte artikler

Likekjønnede religiøse vigsler

Det er ikke nødvendigvis ulovlig diskriminering å nekte likekjønnede par å få en religiøs seremoni i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

Vielse av likekjønnede i Den Norske Kirke

Det er mulig for likekjønnede par å be om velsignelse i Den Norske Kirke, men dette er opp til presten selv. Man har ingen rett til å få en slik velsignelse.

Omgjøring av partnerskap til ekteskap

Det er relativt enkelt å gjøre om et partnerskap til et ekteskap, men det har liten praktisk betydning med mindre dere ønsker å adoptere et barn.