Å komme ut av skapet

Obs. Denne siden er under ombygging, og noe av informasjonen kan derfor være mangelfull eller utdatert. 

Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet er ikke alltid åpne om sin identitet. De fleste får bedre liv dersom de kan være åpne om sin identitet, men ulike normbrudd har ulike utfordringer. Utfordringene varierer også med alder, bosted og kulturell eller religiøs tilhørighet.

«Å komme ut av skapet» er et utrykk vi bruker om den prosessen det er å fortelle noen at man har en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet enn det som er forventet. Som regel blir det forventet at man er heteroseksuell og cis-kjønnet, og at man må si ifra dersom man vil bli forstått som noe annet.

Det er du som bestemmer hvem du er og hvordan du ønsker at identiteten din skal bli omtalt av andre. Og du bestemmer selv hvor åpen du ønsker å være om din identitet, og for hvem.

Å komme ut av skapet er den prosessen man går igjennom med å fortelle andre om at du har en annen identitet enn det folk antar.

Første gangen man kommer ut av skapet

For noen kan det å komme ut av skapet rett og slett bare være en saksopplysning og en korrigering av andres misforståtte antakelser. For andre kan dette dreie seg om en lang prosess, og det kan oppleves som vanskelig og skummelt.Den første gangen man ”kommer ut av skapet” er ofte en stor begivenhet. Ofte har man tenkt på det en stund og ventet på den passende anledningen.

Det er vanlig å velge seg en man stoler på den første gangen man skal snakke om at man ikke er heterofil eller cis. Dette kan være en nær venn, et familiemedlem, en lærer man har et godt forhold til, helsesøster osv. De aller fleste opplever det som en lettelse å komme ut og blir mottatt på en god måte av sine nærmeste og betrodde.

De aller fleste opplever det som en lettelse å komme ut og blir mottatt på en god måte av sine nærmeste og betrodde.

Mange kommer ut i ungdomsårene som følge av den identitetsutforskningsprosessen man går igjennom som ung voksen, men det er også mange som kommer ut etter å ha levd en stund. Noen endrer forståelsen av sin identitet utover i livet, og har således ikke vært i skapet. Andre har undertrykt følelsene sine, og kommer ut sent fordi de ikke har vært klar for det tidligere.

Når det er vanskelig å være åpen

Det er langt lettere å være homofil eller lesbisk nå enn det var bare for noen få år siden. Samfunnet har i stor grad inkludert homofili som en naturlig del av mangfoldet . Det er litt annerledes dersom man har en annen identitetstilhørighet enn ”lesbisk” eller ”homofil”. For eksempel kan bifile oppleve en del negative reaksjoner på sin orientering mot begge eller alle kjønn, og transpersoner er mer utsatt for trakassering og latterliggjøring enn cis-personer.

Det er også lettere å finne seg et miljø man føler seg trygg i når man er ung enn når man er eldre, og personer som kommer ut etter å ha levd et langt liv som heterofil har andre behov enn ungdom.

Når man blir eldre og/eller pleietrengende er det dessverre også slik at endel velger å gå tilbake til skapet fordi de er redde for reaksjonene på sykehjemmet, fra pleiepersonell eller fra andre personer som er på samme institusjon.

I enkelte miljøer, særlig konservative religiøse miljøer, kan det være ekstra utfordrende eller direkte farlig å være åpen som sin seksuelle orientering. I enkelte miljøer kan det å være åpen homofil eller lesbisk føre til sterke sanksjoner, vold, drap, utestengelse, tvangsekteskap eller tvangsbehandling. Det er derfor viktig å aldri ”oute” noen som er i skapet. Det er alltid personen selv som skal ha kontroll over hvem som får vite og når de skal få vite dette.

Å komme ut gang på gang

Det er svært få personer som ”kommer ut” bare èn gang. Som regel må man rette opp i misforståelser om at man ikke er heterofil eller cis nesten hver gang man treffer nye folk. Dette kan bli ganske slitsomt, og noen ganger er det lettere å la være. Så lenge det er slik at vi antar at folk er heterofile eller cis, vil dette være en problemstilling.

Det er fint å ikke føle seg alene når man skal ta skrittet ut av skapet. I dag finnes det mange nettforum hvor man kan komme i kontakt med andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Ønsker du mer informasjon om Rosa kompetanse?

Relaterte artikler

Å komme ut som homofil eller lesbisk

Det går ikke an så se på en person om hen er homofil eller lesbisk. Det betyr at homofile og lesbiske ofte må presisere ovenfor omverdenen at de ikke er heterofile.

Å komme ut som bifil

Mer utfordrende å være bifil? Å komme ut som bifil kan by på noen utfordringer som homofile og lesbiske ikke får.

Å komme ut som trans

Det er forskjell på å «komme ut» som lesbisk, bifil eller homofil, og på det å «komme ut» som transperson. Ofte vil en transperson endre navn, pronomen og utrykk.

Å komme ut sent i livet

Ikke alle kommer ut av skapet når de er ungdom. Noen har levd et langt liv og båret på en hemmelighet, andre har ikke oppdaget at de var skeiv før de har blitt godt voksen. Å komme ut av skapet som godt voksen kan by på noen særskilte utfordringer.

Å komme ut av skapet som hiv-positiv

Personer som lever med hiv opplever utfordringer knyttet til folks reaksjoner. Det finnes fremdeles store stigma knyttet til hiv-positive, og hiv-positive møter fremdeles mye uvitenhet fra samfunnet.

Å støtte noen igjennom en komme-ut-prosess

God støtte fra omverdenen er viktig for de som er i en komme-ut-prosess. En god støttespiller er en som tar betroelsen på alvor.