Å komme ut som homofil eller lesbisk

Det går ikke an så se på en person om hen er homofil eller lesbisk. Det betyr at homofile og lesbiske ofte må presisere ovenfor omverdenen at de ikke er heterofile.

Er du homofil?

Homofile og lesbiske opplever ofte at i hverdagslige samtaler vil det komme opp spørsmål eller antakelser som gjør at man må velge å gi samtalepartneren informasjon som gjør at samtalepartneren forstår at du er homofil eller lesbisk. Dersom man er usikker på hvordan samtalepartneren vil reagere på informasjonen du gir, blir dette et «støymoment» i samtalen. Plutselig kan en samtale om en hyttetur med kjæresten i helga dreie over på en samtale hvor det at du er homofil eller lesbisk er temaet.

Første gangen man gjør dette, kan oppleves som skummelt. Etterhvert blir man vant til det, og lærer seg ulike strategier for å unngå denne typen støy i samtaler. Noen velger å snakke om kjæresten sin i kjønnsnøytrale termer, andre velger å være svært tydelig på sin orientering slik at alle skjønner at man er homofil eller lesbisk.

Første gangen

Første gangen man skal fortelle noen at man er homofil eller lesbisk, kan det være lurt å legge en plan. Det kan være lurt å snakke med noen som du er trygg på at vil reagere på en måte som du er komfortabel med. Mange bygger opp en spenning i forkant at de skal fortelle noen om sin orientering, og blir nærmest skuffet når reaksjonene uteblir. Det er ikke nødvendigvis slik at folk bli sjokkert eller overrasket over det du forteller. Ofte har venner og familie skjønt dette lenge før du forteller om det.