Skeiv og troende

FRI er opptatt av at ingen skal måtte velge mellom sin tro og sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet. Der noen opplever at det ikke er så lett å være åpen om hvem man er i møte med sin troende familie og omgangskrets, kan andre oppleve at de skeive miljøene ikke forstår at man som skeiv fortsatt kan og ønsker å være troende. Vi mener at det ikke trenger å være enten/eller, det kan være både-og.

Jeg er oppvokst i et kristent hjem. Har gått i den samme menigheten og en kristen privatskole hele livet. Jeg kan ikke komme ut som lesbisk fordi jeg er redd for hva de rundt meg skal si. Frykten for å miste alle er for stor. – Innsendt historie til FRIs kampanje Gåformeg, 2017

For mange som er troende eller kommer fra en kristen familie eller tilhører et kristent miljø, kan det oppleves som ekstra belastende å skulle være åpen om hvem man er. Mange kjenner på en sterk indre konflikt hvor de tenker at deres tro ikke går overens med deres seksuelle identitet eller kjønnsidentitet. Denne mismatchen kan svært ofte være forvirrende og krevende å kjenne på, nettopp fordi troen for mange er en så elementær del av livet.

(…)Jeg lurer ofte på hvorfor Gud skapte meg homofil, hvorfor akkurat meg? Mine bønner om å bli hetero hjelper ikke, jeg forelsker meg fremdeles i de jeg kun skal være venner med. Kanskje jeg må velge mellom kjærlighet til mennesker og kjærlighet til Gud? Da vinner Gud! – Innsendt historie til FRIs kampanje Gåformeg, 2017

FRI er opptatt av og jobber for at religion, tro eller livssyn aldri skal anvendes som en unnskyldning for å diskriminere. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt med å øke forståelsen for kjønns- og seksualitetsmangfold hos religiøse aktører.

Det finnes heldigvis mange gode historier, og flere opplever at det å leve med tro og en skeiv identitet er både befriende og bekreftende. Vi tror veien for mange kan være å skape seg gode nettverk og å møte andre med lignende erfaringer. Å finne en alliert du kan stole på kan være et godt første skritt for å kunne leve som hele deg.

Jeg er homofil, men jeg er med i en kristen menighet hvor jeg må holde det skjult. Jeg kjenner folk som mener at «sånne som meg» trenger behandling. Og jeg tror at om foreldrene mine hadde visst, hadde de aldri villet sett meg igjen. – Innsendt historie til FRIs kampanje Gåformeg, 2017

 

Andre aktører:

  • Skeivt kristent nettverk (SKN) er en skeiv kristen organisasjon, med medlemmer fra mange ulike kirkesamfunn og trosfellesskap. SKN ønsker å skape trygge og inkluderende møteplasser, og formidle at det ikke er noen motsetning mellom å være skeiv og kristen. I lokallagene arrangeres det sosiale kvelder, gudstjenester og temakvelder. SKN ønsker også å være en aktør som fremmer dialog og brobygging, og å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt om kjønn, seksualitet og kristen tro. Mer informasjon om SKN finner du her.

  • Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og nett. Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS
  • Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende miljø for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge. De arrangerer blant annet månedlige bønnesesjoner og sosiale samlinger. Ta kontakt på post@salamnorge.nofor mer informasjon om tilbudene.
  • Nettstedet Compassion Centered Islam er et nettverk for skeive muslimer som tilbyr informasjon og trening med mål om å gjøre folk bedre i stand til å leve med både sin muslimske og sin skeive identitet. Mer informasjon finner du her!