Internasjonalt arbeid

Hva vi gjør

FRI er en del av en internasjonal bevegelse for lhbt-personers menneskerettigheter. Vi har langsiktige partnersamarbeid med søsterorganisasjoner og allierte i sørlige og østlige Afrika, Sør-Asia og Vietnam – og på internasjonalt nivå.

FRI har valgt å samarbeide om tiltak som er nyskapende og banebrytende: Allianser mellom lhbt-personer og religiøse ledere, rettighetene til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd som ikke blir politianmeldt og derfor begås med straffefrihet. Dette er felt som få andre jobber innenfor, og som vi mener vil kunne få en svært stor påvirkning på livene til lhbt-personer internasjonalt. Vi og våre samarbeidspartnere gjør pionerarbeid på disse områdene, og utvikler modeller og strategier som lhbt-organisasjoner verden over kan bruke og videreføre.

Marna Eide

Leder Internasjonal Avdeling
Epost: marna@foreningenfri.no

Jan Bjarne Sødal

Internasjonal rådgiver – trosbaserte organisasjoner
Epost: jbs@foreningenfri.no

Tor Kjetil Edland

Internasjonal rådgiver
Epost: torkjetil@foreningenfri.no

Elise Ramoutolai Christensen

Internasjonal rådgiver
Epost: elise@foreningenfri.no

Monica Bothner

Internasjonal rådgiver
Epost: monica@foreningenfri.no