Sånn jobber vi

Nothing about us without us! 

FRI er en del av en global rettighetsbevegelse som jobber for å fremme likestilling og ikke-diskriminering verden over. Vi mener at arbeidet for lhbti-personers rettigheter må ledes av menneskene det gjelder. Det er de som har inngående kunnskap om landet de lever i. Det er de som må sette mål, og det er de som må bestemme hvilke strategier som er de best egnede til nå målene. 

I mange land er lhbti-personers rettigheter et omstridt og brennbart politisk tema. Det er innebærer en risiko for at aksjoner som settes i gang slår tilbake og får negativt utfall for lhbti-personers rettigheter og sikkerhet. FRI jobber tett sammen med lokale

lhbti-organisasjoner og dette samarbeidet er grunnleggende for FRIs politiske pådriverarbeid. Vår rolle er å være brobygger mellom norske myndigheter og lhbt-bevegelsen verden over. Vi sørger for at Utenriksdepartementet og norske politikere er oppdatert på utviklingstrekk, aktuelle hendelser og viktige organisasjoner og personer, og vi er også en samarbeidspartner når akutte situasjoner oppstår. 

FRIs satsningsområder 

FRI har valgt ut to områder der vi ligger i forkant i internasjonal sammenheng. Gjennom å inngå nyskapende allianser når vi ut til målgrupper som spiller viktige roller i lhbti-personers liv. I kenya og sørlige Afrika jobber vi for å bekjempe vold og diskriminering gjennom å bygge allianser med religiøse ledere. I barnerettighetsprosjektene jobber vi for å styrke rettighetene til barn og og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Her jobber vi med barnerettighetsorganisasjoner for at de skal inkludere barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet i sitt arbeid. Dette er felt som få andre jobber innenfor, og som vi mener vil kunne få en svært stor påvirkning på livene til lhbti-personer internasjonalt. 

Det er de skeive organisasjoner som lever i og kjenner den lokale konteksten som jobber lokalt med kompetanseheving og inkludering. FRIs overordnede rolle er å tilrettelegge for strategiske samarbeid og finansiering og å drive opplysnings- og pådriverarbeid mot norske myndigheter om situasjonen for våre samarbeidspartnere i ulike land. Fordi våre partnere jobber med mye av det samme som FRI jobber vi også tett med våre partnere i utviklingen av selve innholdet i endringsarbeidet de driver.