Rk arbeidsliv

Rosa kompetanse hjelper arbeidslivet med å omsette festtalene i praksis.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr med kurset ”Rosa kompetanse arbeidsliv” gode innspill om hvordan man på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

En bedrift som håndterer disse temaene på en hensiktsmessig måte, tilrettelegger for at ansatte som ønsker det kan være åpne om hvem de er. Eller hvem deres nærmeste er. Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften. Man vil også i større grad møte kunder, brukere og oppdragsgivere på en fin måte.

Rosa kompetanse er relevant for alle. ”Rosa kompetanse arbeidsliv” er faglig forankret, formidlet på en sterk og humoristisk måte. Alle våre foredrag tilpasses oppdragsgiver, både når det gjelder innhold og varighet.

Eller kontakt oss for en uforpliktende prat på epost: rosakompetanse@foreningenfri.no, eller ring oss på 23 10 39 39.