Oppbygning

FRI er en stor demokratisk medlemsorganisasjon som er bygget opp av flere ledd. Her finner du en oversikt over de ulike byggesteinene i FRI, og litt om deres funksjon.

FRI har ca 4000 medlemmer fordelt på 10 fylkeslag. FRI har til sammen 19 ansatte i varierende stillingsbrøk. Fylkeslag kan ha egne ansatte i lokale prosjekter. Andre som jobber for og med FRI gjør dette på frivillig basis.

Sekretariatet

Organisasjonen har et sekretariat i Oslo bestående av frikjøpt valgt leder, sekretariatsleder, kjønnsmangfoldsrådgiver og kommunikasjonsansvarlig.

Rosa kompetanse

Prosjektene i «Rosa kompetanse» har som mål å øke kompetansen om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i helsevesen, skolevesen, hos politiet, på arbeidsplasser, i barnehager og barnevern.

Internasjonal avdeling

FRI har flere internasjonale prosjekter, blant annet i Afrika og i Asia. Avdelingen bidrar også med ekspertise og rådgivning på internasjonale spørsmål, og samarbeid med andre organisasjoner i den globale bevegelsen.

Administrasjonen: FRI har kontor i Mariboesgate 13 i Oslo sentrum. Ønsker du et møte er det fint om du avtaler tid med oss. Kontortelefonen er åpen mellom 10 og 15 på hverdager.

Sentralstyret: Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Landsstyret: Landsstyret er FRI sitt høyeste organ mellom landsmøtene, og består av en representant fra hvert fylkeslag (vanligvis er dette leder eller nestleder), 4 direktevalgte representanter, samt medlemmene i sentralstyret. Landsstyret vedtar budsjett og kan komme med politiske uttalelser og gjøre andre vedtak som blir retningsgivende for hele organisasjonen. Landsstyret har minst tre møter i året.

Landsmøtet: Består av valgte delegater fra hvert fylkeslag, samt medlemmene i landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet arrangeres hvert annet år. Landsmøtet er FRI sitt øverste organ og vedtar organisasjonens styringsdokumenter som er vedtekter, politisk plattform og arbeidsprogram. Landsmøtet vedtar også de overordnede økonomiske prioriteringene for FRI. Nærmere forklaring angående hvor mange delegater hvert fylkeslag kan sende til landsmøtet ser du i vedtektene våre.

Arbeidsgrupper og utvalg blir opprettet av Landsmøtet, Landsstyret og Sentralstyret etter behov. Dette for å tilknytte seg ressurspersoner med ulik kompetanse for å jobbe med ulike politiske utfordringer.

Fylkeslagene er FRI der du bor. De står for all FRIs lokale aktivitet rundt om i landet. De jobber blant annet politisk og bidrar til å utarbeide lokale handlingsplaner, og deltar i den lokale debatten om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Pride-festivalene: Det er FRIs fylkeslag som står bak de største pride-festivalene i Norge. I senere år har de blitt skilt ut som egne organisasjoner med egne styrer. Prider skjer over hele landet på mindre og større plasser. Pride tilhører alle! Mange prides arrangeres ikke bare av FRIs lokale grupper og medlemmer, men av av ildsjeler fra alle deler av samfunnet.

Aktivitetsgruppene er en del av fylkeslagene. FRI har grupper for alt fra homofile med barn til lesbiske korister, damer og menn som kommer ut seint i livet, lhbt-seniorer, skeive kunstnere og skeivinger som vil jogge eller spille volleyball sammen.

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon og er en partipolitisk og religiøst uavhengig, frivillig og demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom under 30 år.