Landsmøte 2024: Hva vil FRI – og hvordan skal vi komme dit?

I dag, 29. mai, er det seks måneder igjen til FRIs landsmøte 2024 blir avholdt. – Hvis du har sterke meninger om saker som organisasjonen vår er eller bør være opptatt av, har man nå som medlem mulighet til ta det opp, sier Olav Persson Ranes, nestleder i FRI.

Landsmøtet er FRIs øverste demokratiske organ og det er på dette møtet alt hva FRI er og handler om avgjøres. Landsmøtet samler 80 delegater som velges av fylkeslagene. Delegatene samles så til landsmøte helgen 29. november til 1. desember 2024 i Oslo-området. 

– Hvis du har sterke meninger om saker som foreningen vår er eller bør være opptatt av, har man nå som medlem mulighet til ta det opp. Vi har nå åpnet et skjema for innspill, og er det standpunkter du tenker at FRI bør endre, gjør man det først ved å sende inn innspillene (med begrunnelse), for deretter å jobbe opp mot landsmøtet gjennom ditt fylkeslag. Vi er et medlemsdemokrati, og alle medlemmer har rett til å sende inn forslag til politisk plattform, arbeidsprogram og mer, sier nestleder i FRI, Olav Persson Ranes, og legger til:

– Det er på landsmøtet at FRIs viktigste saker blir prioritert i arbeidsprogrammet, som skal bestå av tre til fem saker. I inneværende periode (2022-2024) har FRI et arbeidsprogram hvor temaene helse, antidiskriminering og å styrke hele organisasjonen vår er fremhevet som viktig. Hva som blir viktigst for kommende periode (2024-26) blir spennende å se. Det er demokratiet i FRI som bestemmer, sier Persson Ranes. 

Fristene
29. mai 2024: Kunngjøring av frister. 
23. august 2024: Frist for å sende inn saker en ønsker å fremme på landsmøtet.
- Det er nedsatt to arbeidsgrupper av landsstyret og sentralstyret i FRI som fram til denne fristen arbeider med 1.) arbeidsprogram og 2.) politisk plattform. 
- Arbeidsgruppene tar i mot saker og forslag fra medlemmer via denne linken innen fristen 23. august 2024. Saken som sendes inn må være begrunnet.
- I tillegg kan alle medlemmer sende inn tanker om FRIs visjon, hvor vi vil og hvordan vi skal behandle hverandre.
4. oktober: Siste frist for at sakspapirer med landsstyrets innstillinger til alle saker skal gjøres tilgjengelig for medlemmer.

Deretter: Valg av delegasjoner fra fylkeslagene i FRI
Landsmøtet samler 80 delegater (medlemmer) - som alle velges på egne medlemsmøter av FRIs fylkeslag. Disse medlemsmøtene avholdes i løpet av høsten 2024, etter at sakspapirene er gjort tilgjengelig 4. oktober.  

I tillegg til arbeidsprogram og andre styrende dokumenter er det på landsmøtet at ledelsen i FRI er på valg. 

Valgkomiteen (VK) i FRI skal innstille på hele sentralstyret, inkludert leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. 

Valgkomiteen i FRI ledes av Stine Helena Bang Svendsen og består i tillegg av fem medlemmer.

Ønsker du kontakt med VK? Skriv en epost til valgkomite2024@foreningenfri.no

 

Styrende dokumenter i FRI
- Hvordan landsmøtet i FRI skal være og arrangeres er regulert i gjeldende vedtekter.
- Her finner du FRIs arbeidsprogram 2022-2024 (våre viktigste saker).
- Her finner du FRIs politiske plattform 2022-2024 (hva FRI mener).

 

 

29. nov -1. des 2024: Landsmøtet i FRI avholdes i Oslo-området.

 

 

Posted by Petter Ruud-Johansen