Kategori: Hverdag

FRI jobber for en fremtid der alle er fri! Kanskje vi ringer deg?

FRI er en organisasjon med høye ambisjoner. For å få til mer for dem vi er til for, har vi vedtatt å satse på inntektsbringende aktiviteter, og vi er derfor aktivt ute og spør om

Transflagget i blå, rosa og hvit

Transnegativt debattklima – dette kan du gjøre

I helgen har mange kontaktet FRI, etter nok en vond sak om transpersoner, denne gang i VG. I saken møter vi en mor som ikke aksepterer at hennes barn er trans. FRI erfarer at saken

Bekymret for rosavasking under ESC 2024

FRI krever våpenhvile, beskyttelse av sivile og er bekymret for rosavasking under Eurovision 2024 FRI er en del av en global rettighetsbevegelse som jobber for å fremme likestilling og ikke-diskriminering verden over. Vi legger FNs

Går av som leder i FRI

Kjære medlem i FRI, Inge Alexander Gjestvang valgte i går, 10. oktober 2023, å gå av som leder i FRI. Samme dag møttes landsstyret i FRI for å legge en plan for veien videre for

Uttalelse fra landsstyret i FRI

11. september valgte 5 medlemmer av FRIs sentralstyre å fratre sine verv på bakgrunn av interne uenigheter. Denne situasjonen skulle vi gjerne vært foruten, og de tidligere sentralstyremedlemmenes engasjement har vært av stor verdi for

Transflagget i blå, rosa og hvit

Talte helsedirektør Bjørn Guldvog usant i møte med representanter for pasient-/brukerorganisasjoner?

Onsdag 21/6 møtte Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog med representanter for majoriteten av transpersoner og våre nære fra FRI, Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens og Skeiv Ungdom.  Bakgrunnen for møtet var tidligere uttalelser fra Guldvog til VG, hvor

Ny rapport: Ytringsklima for skeive på Facebook og Twitter

Skuddene som falt utenfor London Pub natt til 25. juni 2022, kom som et sjokk på store deler av befolkningen. Men for mange i det skeive miljøet var det ikke en overraskelse. Mange fortalte om

Ny utredning om en tredje juridisk kjønnskategori fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i dag overlevert sin grundige utredning av en tredje juridisk kjønnskategori til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.  FRI har levert innspill i denne prosessen to ganger, først innledningsvis tidlig

Foto: PST

Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge, både i og utenfor FRIs regi. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt å bistå både politi og

Valgkomiteens innstilling til ny organisatorisk nestleder er klar

Organisatorisk nestleder Odd Thomassen trakk seg etter påske, og sentralstyret kontaktet da den nasjonale valgkomitéen for å be de starte prosessen med å finne ny organisatorisk nestleder. I samråd med kontrollkomiteen ble det besluttet å