Dine rettigheter

Dine rettigheter

På denne siden kan du finne mer informasjon om rettighetene dine i Norge. Scroll ned for å se på artikler om hvilke rettigheter du kan ha. 

Vi har alle en lang rekke rettigheter, men noen ganger kan det være vanskelig å vite om en har fått det en har krav på for eksempel. Hvis du har spørsmål om hvilke rettigheter du har eller lurer på en konkret sak, kan du alltid ta kontakt med oss. Vi veileder så godt vi kan. 

Kontaktinformasjon

post@foreningenfri.no

Relaterte artikler

Transpersoners rettigheter

Transpersoner har rett til å ikke bli diskriminert eller trakassert, og har et lovvern. Vi vet at transpersoner oftere møter trakassering og diskriminering enn lhb-personer, og FRI jobber særlig med å gjøre transpersoners rettigheter mer kjent.

Diskriminering

I Norge er det forbudt å diskriminere noen på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Skole

Skolen skal ha nulltoleranse for bruk av skjellsord, mobbing og trakassering på grunnlag av kjønn og seksualitet.

Arbeidsliv

FRIs mål er et arbeidsliv som setter pris på alle typer mangfold. Å tilrettelegge for at folk kan være seg selv på jobben, skaper trygge ansatte som bruker mer energi på å gjøre jobben sin, og mindre energi på å engste seg.