Diskriminering

I Norge er det forbudt å diskriminere noen på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 beskytter oss mot diskriminering på alle arenaer. Diskriminering vil si å bli stilt dårligere enn andre, eller behandlet dårligere enn andre, på grunn av blant annet sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk. 

Dersom du har blitt utsatt for diskriminering, eller tror at du har blitt det, kan du kontakte Rosa kompetanse justis eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi kan hjelpe deg med å se på saken din.