Diskriminering

I Norge er det forbudt å diskriminere noen på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I 2013 kom en ny lov som beskytter oss mot diskriminering på alle arenaer. Dersom du har blitt utsatt for diskriminering, eller tror at du har blitt det, kan du kontakte Rosa kompetanse justis eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi kan hjelpe deg med å se på saken din.

Kontaktinformasjon

Eirik Aimar Engebretsen
Leder Rosa kompetanse justis
Epost: eirik@foreningenfri.no