Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom logo

Skeiv Ungdom (SkU) er FRIs ungdomsorganisasjon og er en partipolitisk og religiøst uavhengig, frivillig og demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom under 30 år.

SkUs målgruppe er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. Alle som støtter organisasjonens formål er selvfølgelig velkomne som medlemmer.

SkUs virksomhet er todelt. På den ene siden arbeider SkU rettighetspolitisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa vår. På den andre siden er SkU en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

SkU jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og/eller seksualitet. SkU ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sitt kjønn eller sin seksualitet.