Rk helse og sosial

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer. Undersøkelser viser også at en del lhbt-personer har vanskelig for å være åpne i møte med helsetjenester, noe som kan føre til at man går glipp av viktig helseinformasjon.

Et universelt utformet helsevesen fordrer at man som helsearbeider har tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene man møter. Vi vet at kjønns- og seksualitetsmangfold i svært liten grad blir tematisert i utdanningene våre, og mangelen på kunnskap og faglig språk fører til at mange opplever det som utfordrende å skulle snakke om dette i møte med pasientene sine.

Derfor har vi siden 2006 holdt kurs for helsevesenet om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet i helse- og sosialsektoren, kan dere bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis. Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet og slik skape gode møter mellom mennesker.

Rosa kompetanse helse og sosial er finansiert av Helsedirektoratet og består av rådgiver Mathias Holst og rådgiver Charlotte Høibråten. Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger.

For bestilling av kurs og ytterligere informasjon, fyll inn skjemaet under Bestill kurs, eller send oss en epost: rosakompetanse@foreningenfri.no