Samarbeidspartnere

Liste over noen av våre samarbeidspartnere:

 • Aksept – Psykososialt senter for alle som er berørt av hiv. Ressurssenter for alle som ønsker mer kunnskap om hiv. Tilbyr hurtigtest. Har miljøtilbud, poliklinikk og døgntilbud.
 • Amnesty – Menneskerettighetsorganisasjon
 • Brynsenglegene – Legesenter med god kompetanse på lhbtiq-helse. Hurtigtest hiv. Har sexolog. Kompetanse på trans.
 • Enerhaugen familievernkontor – Kompetanse på lhb-par
 • Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN) – Interesseorganisasjon for alle mennesker med transtalent. Bidrar til personlig utvikling for at den enkelte skal komme i bedre harmoni med seg selv og sine omgivelser. Lokallag i Hordaland, Oslo, Midt-Norge og Nordmøre. Støttetelefon med Stensveen ressurssenter – 91127454
 • Harry Benjamin ressurssenter HBRS – Pasient- og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskapen om diagnosen transseksualisme, og skal være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud. Har familieforening for familier med barn med kjønnsidentitetstematikk. Ungdomsorganisasjon HBRSU, treffsted for unge med kjønnsidentitetstematikk. Regionskontor i Sør, Vest, Midt-Norge og Øst.
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) – Samtaler, råd og veiledning om ”å komme ut” eller andre spørsmål. Hurtigtest hiv, tester soi. Har psykolog som tilbyr gratis korttidsterapi, kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten. Tilbyr familiesamtaler, og arrangerer samtalegrupper for trans* i alderen 13-30 år.
 • Helseutvalget – Driver Youchat, chat med unge, skeive frivillige. Sjekkpunkt – hurtigtest. Arena – samtalepartner, støtte ute på byen. Kjærlighetens ABC – kurs for migranter. Fuckshop – foredrag.
 • Hiv Norge – Interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre. Arbeider for hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.
 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner – Tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.
 • LHBT-senteret (underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) – Systematiserer, forvalter og sprer kunnskap om lhbti-fagfeltet, veiledning, råd og kunnskap. Kunnskapsdatabase med forskning på feltet. Praktiske tips og råd.
 • Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) – Hjelper mennesker som opplever diskriminering.
 • Likestillingssenteret – Tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag som fagområde. Kompetanseheving til myndigheter, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Hovedarbeidsområder: Barn og unges oppvekstmiljø, samfunnsutvikling og deltakelse, arbeidsliv og likeverdige offentlige tjenester.
 • Lille Grensen legesenter – 23104020 – Legesenter med god kompetanse på lhbtiq-helse. Hurtigtest hiv. Har sexolog. Kompetanse på trans.
 • Mental helse – Hjelpetelefonen 116123, lavterskel telefon- og nettjeneste for dem som trenger noen å snakke med. Arbeidslivstelefonen, råd om arbeidslivet. Sidetmedord.no – nettjeneste for de som ønsker å skrive fremfor å snakke. Kameratstøtte.no – nettjeneste for nåværende eller tidligere soldater. Venn1 – undervisningsprogram for ungdom i alderen 13-25 år. Verdensdagen for psykisk helse.
 • Mobbeombud  Et eget ombud opprettet som ressursperson for elever og foreldre som opplever mobbing. Mobbeombud er opprettet i Buskerud, Hordaland, OsloRogaland, Nordland, TromsØstfold
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) – Tilbyr asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand. Skal engasjere seg i flyktningepolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.
 • Nye Pluss – Hivpositives landsforening
 • Olafiaklinikken – Tester, behandler og følger opp seksuelt overførte infeksjoner (soi). Lavterskel med drop-in eller timeavtale. Tilbyr hurtigtest på hiv.
 • Redd barna – Barnerettighetsorganisasjon
 • Reform – ressurssenter for menn – Lavterskeltilbud for å hjelpe menn og gutter i en vanskelig livssituasjon. Man trenger ikke henvisning for å bruke tjenestene. Mannstelefonen, Enesamtaler og KAST – en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex og vil snakke om det.
 • Rådet for psykisk helse – Paraplyorganisasjon. Pådriver for god psykisk helse. Jobber for et inkluderende arbeidsliv, forebygging av psykiske helseplager, psykisk helse i skole og barnehage, frivillighet før tvang.
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) – Hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund. Har kompetanse på lhbti-migranter, se rapporter fra prosjektet ”Likeverd”.
 • Senter for likestilling – Skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på feltet og være en økt drivkraft for økt likestilling i regionen.
 • Sex og politikk – Arbeidsområder: Jobber med informasjon og rettigheter til seksuell og reproduktiv helse (SRHR). Uke 6 – gratis seksualundervisningsmateriell for grunnskolen. Mine og dine grenser – gratis undervisningsmateriell for videregående skole. Politisk påvirkning. Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).
 • Sex og samfunn – Arbeidsområder: Veiledning og resept på prevensjon, testing hiv og soi. Samtalegruppe trans. Oppfølging av personer på PrEP-behandling. Sexologisk rådgiving (timebestilling). Politisk påvirkningsarbeid. Chat 17-21:15.
 • Skeiv Ungdom – FRI sin ungdomsorganisasjon, medlemsorganisasjon for ungdom under 30 år. Jobber rettighetspolitisk for å sikre likeverdige juridiske rettigheter for målgruppa. Arrangerer sosiale tilbud rundt i landet. RESTART er Skeiv Ungdoms satsning mot skolen, der ansatte og skolerte frivillige underviser elever i grunnskolen ut fra et normkritisk, antidiskriminerende perspektiv. Har lokallag i Bodø, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Rogaland, Sør, Telemark, Troms, Trøndelag, Østfold.
 • Skeiv Verden – Interesseorganisasjon for lhbtiq med minioritetsbakgrunn. Tilbyr rusfrie møteplasser for lhbtiq med ulik minioritetsbakgrunn. Sosiale aktiviteter. Skeiv kafe hver uke i Oslo, annenhver uke i Trondheim hvor frivillige lager mat. Temakvelder. Tilbyr rådgiving om seksualitet og kjønnsidentitet.
 • Skeivt Arkiv – Tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Driver nettleksikonet Skeivopedia.
 • Stensveen ressurssenter AS – Hjelper mennesker med kjønnsidentitetstematikk i overgangsfaser og bidrar til et mer mangfoldig, inkluderende og tolerant samfunn. Driver senter hvor mennesker kan støttes og styrkes til egenutvikling. Skaper tverrfaglig nettverk som møter alle uten hensyn til diagnose eller annen gruppesortering
  Synliggjør og løfter fram mangfold i samfunnet. Tilbyr konsultasjoner, arrangerer treff og arrangementer, forelesninger, bøker og tilpasser brystproteser.
 • Ung.no – det offentliges informasjonskanal for ungdom
 • Ungdomstelefonen – 40000777 – Skeiv Ungdom sitt tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud, sikrere sex. Har også chattetjeneste.

Diverse fagforbund, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og politiske partier og utesteder + operative aktivitetsgrupper