Handlingsplaner

Politikk påvirker lhbti-personer og andre skeives liv der de er og bor. Derfor er det viktig at det politiske arbeidet forankres lokalt. FRI mener det er viktig at alle kommuner og fylkeskommuner arbeider med handlingsplaner for å styrke kunnskapen om kjønnsmangfold og rettighetene i forbindelse med seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering.

Det finnes flere offentlige handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge, her er noen: