Skole

Skolen skal ha nulltoleranse for bruk av skjellsord, mobbing og trakassering på grunnlag av kjønn og seksualitet. Ansatte i skole og barnehage skal ha grunnleggende kompetanse om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt ha en forståelse for hva kjønnsmangfold er.

Skolen er en viktig arena for å spre kunnskap og kompetanse om kjønnsmangfold og ulike seksuelle orienteringer. En skole som speiler et verdensbilde som rommer hele mangfoldet av kjønn, seksualitet og familieformer vil bidra til å trygge barn og unge i sin identitetsutvikling. Videre vil en slik skole utdanne barn som ikke møter normbrudd med mobbing og trakassering.

Derfor er en av de viktigste tingene vi i FRI gjør å kurse skoleansatte om hvordan de kan snakke om kjønns- og seksualitetsmangfold. Skoleansatte med faglig trygghet på temaer knyttet til kjønn, seksualitet, normer og ulike familieformer, vil bidra til faglig god undervisning. Gjennom vårt tiltak Rosa kompetanse skole, møter vi skoleansatte over hele landet. Innholdet i undervisningen er utviklet i samarbeid med profesjonsorganisasjonene, samt med fagfolk som kjenner skolen godt.