Arbeidsliv

FRIs mål er et arbeidsliv som setter pris på alle typer mangfold. Å tilrettelegge for at folk kan være seg selv på jobben, skaper trygge ansatte som bruker mer energi på å gjøre jobben sin, og mindre energi på å engste seg.

Inkluderende arbeidsliv er god butikk

FRI jobber for at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet også skal ha en reell tilgang til arbeid, og at de ikke skal bli diskriminert.

En bedrift som håndterer mangfold godt blir oppfattet som en attraktiv arbeidsplass. Også av de som ikke selv bryter med normer. Det er lovpålagt å jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte, og FRI bidrar gjerne med kursing i hvordan dette kan gjøre på en god måte.